HISTORIE SPOLEČNOSTI
Výroba Macco Organiques s.r.o. funguje již od roku 1976 (ačkoli pod různými majiteli). Od této doby nejen že zažila výjimečný obchodní růst, ale také představila na trhu nové produkty. V roce 2004 se Macco Organiques Inc Kanada stalo vlastníkem celého českého výrobního závodu a tím vznikla mezinárodní, multikulturní společnost velmi dobře připravená na dlouhodobý růst a vývoj.

V průběhu let prošla výroba Macco Organiques s.r.o. několika milníky, které svědčí o pevném základě společnosti. Důkazem jsou zaměstnanci, kteří jsou loajální Maccu Organiques s.r.o. již od samého počátku výroby.

Výrobní závod Bruntál - historické milníky:

1976:
  Založení výrobního závodu na zpracování Cu-Pb-Zn koncentrátů.

1990:
  Výroba wolframových sloučenin.

1991:
  Výroba rozšířena o farmaceutický chlorid hořečnatý hexahydrát.

1996:
  Výroba rozšířena o farmaceutický chlorid vápenatý dihydrát.

1999:
  Zahájena výroba speciálních sloučenin hořčíku (např. síranu hořečnatého sušeného)
          a získání certifikace dle ISO 9002.

2000:
  Výroba Bruntál získala centifikaci ISO 9001 a GMP a byla začleněna do koncernu Osram group.

2008:  Získán certifikát HACCP; Získán certifikát CoS (CEP) na chlorid hořečnatý a chlorid vápenatý.

2011:  Spuštěna výroba síranu zinečnatého heptahydrátu a monohydrátu.
          Certifikace dle ISO 22000

2012:  Certifikace dle FSSC 22000