PRODUKTY
Enter the name for this tabbed section: Kationty
VÁPNÍK
(Ca)
Produkty:
Chlorid vápenatý dihydrát
Hydroxid vápenatý
Síran vápenatý dihydrát
Chem. vzorec:
CaCl2 . 2 H2O
Ca(OH)2
CaSO4 . 2 H2O
Kvalita:
PhEur, BP, USP, JP, FCC, ACS
FCC, USP
PhEur, USP
HOŘČÍK
(Mg)
Chlorid hořečnatý hexahydrát
Chlorid hořečnatý tetrahemihydrát
Síran hořečnatý heptahydrát
Síran hořečnatý sušený
Oxid hořečnatý těžký/lehký
MgCl2 . 6 H2O
MgCl2 . 4,5 H2O
MgSO4 . 7 H2O
MgSO4 . x H2O
MgO
PhEur, BP, USP, JP, FCC, ACS
PhEur
PhEur, BP, USP, FCC
PhEur, USP, FCC
PhEur, BP, USP, FCC
ZINEK
(Zn)
Síran zinečnatý heptahydrát
Síran zinečnatý monohydrát
ZnSO4 . 7H2O
ZnSO4 . H2O
PhEur, USP, FCC
PhEur, USP, FCC
DRASLÍK
(K)
Chlorid draselný
Hydrogen uhličitan draselný
Octan draselný
Dusičnan draselný
KCI
KHCO3
CH3COOK
KNO3
PhEur, BP, USP, FCC
PhEur, FCC
FCC
PhEur, BP, USP, JSFA
SODÍK
(Na)
Chlorid sodný
Hydrogen uhličitan sodný
Uhličitan sodný monohydrát
Octan sodný trihydrát
Octan sodný bezvodý
Di-octan sodný
Síran sodný bezvodý
NaCl
NaHCO3
Na2CO3 . H2O
CH3COONa . 3 H2O
CH3COONa
CH3COONaCH3COOH
Na2SO4
PhEur, BP, USP, FCC
PhEur, BP, USP, FCC
NF/PhEur
PhEur, BP, USP, FCC
FCC
FCC
PhEur, USP
AMONIUM
(NH4)
Chlorid amonný
Síran amonný
NH4Cl
(NH4)2SO4
PhEur, USP, FCC
special grade
Enter the name for this tabbed section: Anionty
CHLORIDY
Produkty:
Chlorid amonný
Chlorid vápenatý dihydrát
Chlorid hořečnatý hexahydrát
Chlorid hočenatý tetrahemihydrát
Chlorid draselný
Chlorid sodný
Chem. vzorec:
NH4Cl
CaCl2 . 2 H2O
MgCl2 . 6 H2O
MgCl2 . 4,5 H2O
KCl
NaCl
Kvalita:
PhEur, USP, FCC
PhEur, BP, USP, JP, FCC, ACS
PhEur, BP, USP, JP, FCC, ACS
PhEur
PhEur, BP, USP, FCC
PhEur, BP, USP, FCC
SÍRANY
Síran amonný
Síran vápenatý dihydrát
Síran hořečnatý sušený
Síran hořečnatý heptahydrát
Síran sodný bezvodý
Síran zinečnatý heptahydrát
Síran zinečnatý monohydrát
(NH4)2SO4
CaSO4 . 2 H2O
MgSO4 . x H2O
MgSO4 . 7 H2O
Na2SO4
ZnSO4 . 7H2O
ZnSO4 . H2O
USP, ACS
PhEur, USP
PhEur, USP, FCC
PhEur, BP, USP, FCC
PhEur, USP
PhEur, USP, FCC
PhEur, USP, FCC
OXIDY / HYDROXIDY
Hydroxid vápenatý
Oxid hořečnatý těžký / lehký
Ca(OH)2
MgO
FCC, USP
PhEur, BP, USP, FCC
OCTANY
Octan draselný
Octan sodný bezvodý
Octan sodný trihydrát
Uhličitan sodný monohydrát
Di-octan sodný
CH3COOK
CH3COONa
CH3COONa . 3 H2O
Na2CO3 . H2O
CH3COONaCH3COOH
FCC
FCC
PhEur, BP, USP, FCC
NF/PhEur
FCC
UHLIČITANY
Hydrogenuhličitan draselný
Hydrogenuhličitan sodný
KHCO3
NaHCO3
PhEur, FCC
PhEur, BP, USP, FCC
DUSIČNANY
Dusičnan draselný
KNO3
PhEur, BP, USP, JSFA
Enter the name for this tabbed section: Produkty dle aplikace
Aplikace:
Kojenecká výživa, dětská výživa, potravinové doplňky
Produkt:
Citronan draselný
Citronan hořečnatý
Citronan sodný
Citronan vápenatý
Fosforečnan draselný
Fosforečnan hořečnatý
Fosforečnan sodný
Fosforečnan vápenatý
Glukonát vápenatý
Glukonát zinečnatý
Hydroxid draselný
Hydroxid sodný
Hydroxid vápenatý
Chlorid draselný
Chlorid hořečnatý hexahydrát
Chlorid vápenatý dihydrát
Chlorid sodný
Jodid draselný
Oxid hořečnatý
Oxid zinečnatý
Síran hořečnatý heptahydrát
Síran hořečnatý sušený
Síran manganatý monohydrát
Síran měďnatý pentahydrát
Síran zinečnatý heptahydrát
Síran zinečnatý monohydrát
Síran železnatý heptahydrát
Uhličitan sodný
Uhličitan vápenatý
Hydrogenuhličitan draselný
Hydrogenuhličitan sodný
Mineralizovaná stolní voda
Chlorid draselný
Chlorid sodný
Chlorid vápenatý dihydrát
Chlorid hořečnatý hexahydrát
Síran hořečnatý heptahydrát
Síran hořečnatý sušený
Hydrogenuhličitan draselný
Hydrogenuhličitan sodný
Kořenící směsi
Chlorid draselný
Di-octan sodný
Octan sodný bezvodý
Octan sodný trihydrát
Aplikace:
Biofarmacie
Produkt:
Chlorid vápenatý dihydrát
Chlorid hořečnatý hexahydrát
Chlorid draselný
Chlorid sodný
Síran amonný
Infuzní a dialyzační roztoky
Hydrogen uhličitan sodný
Chlorid draselný
Chlorid hořečnatý hexahydrát
Chlorid sodný
Chlorid vápenatý dihydrát
Octan sodný trihydrát
Glukóza
Léčiva a minerální přípravky, veterinární preparáty
Hydroxid vápenatý
Chlorid amonný
Chlorid draselný
Chlorid hořečnatý hexahydrát
Chlorid sodný
Chlorid vápenatý dihydrát
Močovina
Octan sodný trihydrát
Oxid hořečnatý
Síran hořečnatý heptahydrát
Síran hořečnatý sušený
Síran sodný bezvodý
Síran vápenatý dihydrát
Síran zinečnatý heptahydrát
Síran zinečnatý monohydrát
Uhličitan vápenatý
Hydrogenuhličitan draselný
Hydrogenuhličitan sodný
Pivovarnictví
Chlorid vápenatý dihydrát (krystalický)
Chlorid vápenatý dihydrát (roztok)
Síran vápenatý dihydrát
Síran zinečnatý heptahydrát
Síran zinečnatý monohydrát
Pekárenství
Propionát vápenatý
Chlorid draselný
Hydrogen uhličitan draselný
Zdravotní péče
Chlorid hořečnatý hexahydrát
Chlorid draselný
Dusičnan draselný
Chlorid strontnatý
Enter the name for this tabbed section: Balení

Naše Ca a Mg chloridy jsou sypké a jsou k dispozici v různých typech balení.

Enter the name for this tabbed section: 25 kg
Stacks Image 65

Kartonové krabice:
s PE vložkou obalené
strečovou folií, ložené
na paletě.

Stacks Image 70

Papírové pytle:
s PE vložkou nebo
dvouvrstvé PE pytle
obaleny strečovou folií,
loženy na paletách
po 1050 kg.

Stacks Image 241
Stacks Image 244

Plastové sudy:
dvojitá PE fólie,
na paletách.

Stacks Image 249
Enter the name for this tabbed section: 0.5 - 8.0 kg
Stacks Image 359

PE / PET sáčky
(k dispozici různé kvality folií na požádání) balené v kartonových krabicích.

Enter the name for this tabbed section: 12 kg
Stacks Image 360
Stacks Image 1274

Plastové sudy:
dvojitá PE fólie, na paletách.

Enter the name for this tabbed section: 50 kg
Stacks Image 364
Stacks Image 365
Stacks Image 1314
Stacks Image 1312

Lepenkové sudy:
s PE vložkou.

Papírové pytle:
s PE vložkou nebo
dvouvrstvé PE pytle
obaleny strečovou folií,
loženy na paletách
po 1050 kg.

Plastové sudy:
dvojitá PE fólie,
na paletách.

Enter the name for this tabbed section: 400 / 940 kg
Stacks Image 1257

Velkoobjemové vaky:
polypropylenový velkoobjemový vak
s PE vložkou, ložený na paletě.

Enter the name for this tabbed section: Nestandardní balení a štítky

Mnoho našich zákazníků požaduje speciální balení, štítky a/nebo dávkování.

Máme svoji vlastní balící jednotku, která nám umožňuje flexibilitu v případě Vašich nestandardních požadavků a přání.

Náš prodejní tým vám rád poradí a splní jakékoliv Vaše speciální požadavky.