PRODUKTY

Macco Organiques, s.r.o. je přední výrobce a distributor anorganických solí pro nitrožilní a dialyzační roztoky, léky, biotechnologii, kojeneckou výživu, doplňky stravy, veterinární přípravky, minerální a balené vody, a osobní péči.

KATIONTY

Stacks Image 1410

VÁPNÍK:

Chlorid vápenatý dihydrát
Hydroxid vápenatý
Síran vápenatý dihydrát

Stacks Image 1485

HOŘČÍK:

Chlorid hořečnatý hexahydrát
Chlorid hořečnatý tetrahemihydrát
Síran hořečnatý heptahydrát
Síran hořečnatý sušený
Oxid hořečnatý těžký, lehký

Stacks Image 1509

SODÍK:

Chlorid sodný
Hydrogenuhličitan sodný
Uhličitan sodný monohydrát
Octan sodný trihydrát
Octan sodný bezvodý
Hydroxid sodný
Di-octan sodný
Síran sodný bezvodý

Stacks Image 3593

AMONIUM:

Chlorid amonný
Síran amonný

Stacks Image 3601

DRASLÍK:

Chlorid draselný
Hydrogenuhličitan draselný
Hydroxid draselný
Octan draselný
Dusičnan draselný

Stacks Image 3583

ZINEK:

Síran zinečnatý heptahydrát
Síran zinečnatý monohydrát

ANIONTY

Stacks Image 3860

CHLORIDY:

Chlorid amonný
Chlorid vápenatý dihydrát
Chlorid hořečnatý hexahydrát
Chlorid hořečnatý tetrahemihydrát
Chlorid draselný
Chlorid sodný

Stacks Image 3865

SÍRANY:

Síran amonný
Síran vápenatý dihydrát
Síran hořečnatý sušený
Síran hořečnatý heptahydrát
Síran sodný bezvodý
Síran zinečnatý heptahydrát
Síran zinečnatý monohydrát

Stacks Image 3870

OCTANY:

Octan draselný
Octan sodný bezvodý
Octan sodný trihydrát
Uhličitan sodný monohydrát
Di-octan sodný

Stacks Image 3934

OXIDY / HYDROXIDY:

Hydroxid vápenatý
Oxid hořečnatý těžký, lehký
Hydroxid sodný
Hydroxid draselný

Stacks Image 3939

UHLIČITANY:

Hydrogenuhličitan draselný
Hydrogenuhličitan sodný

Stacks Image 3944

DUSIČNANY:

Dusičnan draselný

KDE NÁS NAJDETE >

Navštivte i internetové stránky našich partnerů:

Stacks Image 3640
Stacks Image 3632
Stacks Image 3624
Stacks Image 13602
Stacks Image 1835
Stacks Image 1836
 
Stacks Image 1848
Stacks Image 1849
 
Stacks Image 1861
Stacks Image 1862
 
Stacks Image 5325